SUBVENCIONS – Suport de la Diputació de Girona 2022

Gràcies al suport de la diputació de Girona, l’Ajuntament de Vilopriu, ha pogut desenvolupar les actuacions i activitats que es detallen a continuació:

FONS COOPERACIÓ ECONÒMIC I CULTURAL 2022

  • Cooperació cultural. Expedient 2022/3327………………………….5.914,35€
  • Actuacions en camins. Expedient 2022/1840………………………1.100,00€
  • Noves tecnologies. Expedient 2022/1358 ……………………………..641,33€
  • Secretaria-Intervenció Expedient 2022/1840……………………..10.000,00€
  • Fons Inversions: Planta tractament i eliminació de nitrats. Expedient 2022/1840…………………………………………………………………………33.514,65€

SUBVENCIÓ FORA CONCURRÈNCIA PÚBLICA 2022

  • Implantació d’una planta de tractament i eliminació de nitrats a l’abastament d’aigua a Vilopriu…………………………………………20.000,00€

FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 2022

  • Estació de tractament i eliminació de nitrats al servei d’abastament d’aigua de Vilopriu…………………………………………………………..20.841,26€

PROGRAMA A. SUBPROGRAMA A3. SUPORT A LES ACTUACIONS D’ACONDICIONAMENT I MILLORA EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS

  • Impermeabilització terrassa d’uns 95 m2 al costat piscina que cobreix el local polivalent. Expedient 2022/3153………………………………..4.062,50€