NOTA INFORMATIVA

Mitjançant la present us informem que en uns dies es posarà en funcionament el servei de mòbil de nova generació 4G i 5G afectant les bandes de freqüència de 700 i 800 MHz i que això afectarà el nostre municipi.

Donat que aquest canvi farà servir les mateixes freqüències que fins ara utilitzava la TDT, això pot afectar la correcta recepció del senyal d’aquesta. (Televisió Digital Terrestre).

Per aquest motiu l’empresa estatal “llega 700” es posa a disposició de tothom que es vegi afectat i necessiti suport tècnic per solucionar qualsevol problema de recepció de TDT.

El seu telèfon gratuït és el 900 833 999 i la seva plana web és:

www.llega700.es

Atentament,

Vilopriu, 24 de maig de 2022

L’Alcalde;

Pere Pulido Buil.