NOTA INFORMATIVA

Mitjançant la present us informem que en uns dies es posarà en funcionament el servei de mòbil de nova generació 4G i 5G

NOTA INFORMATIVA – Subvenció

Obres d’arranjament i pavimentació del camí de Can Felip i Can Tresets de Vilopriu – Fase I “, amb el suport de la Diputació de Girona, dins el programa de Fons de Cooperació, any 2021.

NOTA INFORMATIVA – Subvenció

Obres de substitució dels tancaments dels vestuaris – fase I – de la zona esportiva municipal, amb el suport del Programa d’Esports de la Diputació de Girona, any 2021.

NOTA INFORMATIVA – Subvenció

Treballs de desbrossament dels marges de camins municipals, amb el suport del Programa de Prevenció d’Incendis-Medi Ambient de la Diputació de Girona, any 2021.

1 2