Suport de la Diputació de Girona – 2023

Gràcies al suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Vilopriu, ha pogut desenvolupar les actuacions i activitats que es detallen a continuació:

FONS COOPERACIÓ ECONÒMIC I CULTURAL 2023

  • Cooperació cultural. Expedient 2023/3309………………………….5.914,35 €
  • Actuacions en camins. Expedient 2023/3308………………………1.100,00 €
  • Noves tecnologies. Expedient 2023/3310 ……………………………..641,33 €
  • Secretaria-Intervenció Expedient 2023/3308……………………..10.000,00 €
  • Fons Inversions: Obres adequació centre cívic de Gaüses. Expedient 2023/3308…………………………………………………………………………33.514,65 €

FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 2023

  • Carrer de Can Batista (zona urbana). Exp. 2023/5158……….20.841,26 €

PROGRAMA A. SUBPROGRAMA A3. SUPORT A LES ACTUACIONS D’ACONDICIONAMENT I MILLORA EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS ANY 2023

  • Substitució tancaments zona vestidors (1 porta i 2 finestres) de la piscina municipal. Expedient 2023/2725………………………………………..2.500,00 €