NOTA INFORMATIVA – Subvenció

Obres de substitució dels tancaments dels vestuaris – fase I – de la zona esportiva municipal, amb el suport del Programa d’Esports de la Diputació de Girona, any 2021.