NOTA INFORMATIVA. COOPERACIÓ LOCAL

La Diputació de Girona, àrea de Cooperació Local, ha subvencionat part dels treballs de sega de marges de camins de titularitat municipal, any 2018.