Edictes

Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2402 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Informació pública del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Vilopriu (DUPROCIM)
Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2397 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Convocatòria de la plaça de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2024 Bop: 55-0 Edicte: 2147 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial del pressupost de l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1401 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Informació pública del "Projecte d'actuació específica a Mas Àngela de Gaüses"
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 582 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Suspensió llicències àmbit de Gaüses
Exercici: 2023 Bop: 236-0 Edicte: 10527 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació del text definitiu de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 226-0 Edicte: 9964 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial d'un projecte d'obres a la zona esportiva municipal
Exercici: 2023 Bop: 199-0 Edicte: 8607 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2023 Bop: 184-0 Edicte: 7982 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2023 Bop: 161-0 Edicte: 7257 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Informació pública d'uns projectes d'obres