Equip de govern

Pere Pulido i Buil (ERC-AM)

  • Càrrec: Alcalde-President.
  • Àrees de responsabilitat: Àrea de govern, economia i hisenda.
  • Correu electrònic alcaldia: ajuntament@vilopriu.cat

Daniel Palència i Costa (ERC-AM)

  • Càrrec: 1r Tinent d’Alcalde.
  • Àrees de responsabilitat: Àrea de cultura i lleure.

Yolanda Triguero i Jimenez (ERC-AM)

  • Càrrec: 2n Tinent d’Alcalde.
  • Àrees de responsabilitat: Àrea de salut, benestar i família.

Fermí Pí i Bagué (ERC-AM)

  • Càrrec: Regidor.
  • Àrees de responsabilitat: Àrea d’obres i serveis municipals.

Jordi Tarragó Icart (ERC-AM)

  • Càrrec: Regidor.
  • Àrees de responsabilitat: Àrea d’urbanisme, medi ambient i sostenibilitat.