Seguretat i sanitat

Seguretat

Servei / Companyia

BOMBERS

EMERGÈNCIES

GUÀRDIA CIVIL (a Girona)

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA NACIONAL

PROTECCIÓ CIVIL

Telèfon

085

112

972 208 650

088

091

972 418 655

Sanitat

Servei / Companyia

AMBULÀNCIES

CREU ROJA РUrg̬ncies

CREU ROJA – Informació

CAP DE BÀSCARA

HOSPITAL JOSEP TRUETA

ICS – INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Telèfon

061

972 222 222

972 200 415

972 560 627

972 202 700

061

DISPENSARI MÈDIC LOCAL

Horari: dimecres matí

972 768 096

FARMÀCIA TARRADES

c/Lluís Fàbrega, 4

972 794 010

Altres

Servei / Companyia

INFORMACIÓ 24H CARRETERES

TARGETA AMERICAN EXPRESS

VISA, MASTERCARD, EUROCARD

XARXA 4B

Telèfon

972 200 131

915 720 320

915 196 000

902 114 400